ه صفحه 1

ه

(حر.) سی و یکمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۵ در حساب ابجد.

هآاله بستن

ها

(اِ.) هر فصل از کتاب «یسنا».

ها

هائل

هائل

هائله

هابط

(بِ) [ ع. ] ۱- (اِفا.) فرود آینده، نازل. ۲- ستارة هبوط کننده.

هابیل