ح صفحه 1

ح

(حر.) هشتمین حرف از الفبای فارسی، برابر با عدد ۸ در حساب ابجد.

حائری

حائز

حائضه

حاتم

(تِ) [ ع. ] (اِ. ص.) ۱- حاکم، قاضی. ۲- غُراب، زاغ. (?(حاج (جّ) [ ع. ] (اِفا.) حج کننده، حج گزار. ج. حجاج.

حاتم

حاج

حاجات

[ ع. ] (اِ.)جِ حاجت ؛ نیازها، خواهش‌ها.

حاجب

(جِ) [ ع. ] (اِ.) ۱- ابرو. ۲- پرده دار، دربان.